• ban1

  • ban2

  • ban3

  • ban4
  • ban5

  • ban6\

优特汇“艺”想世界

FUSION ART STUDIO


优特汇融合珠海花园式海滨城市的浪漫基因,秉承“打造最懂珠海年轻人的潮流圣地”的理念,以城市公园为灵感,汇合了流水云街、观云中庭和空中律动花园等三大特色消费体验空间,
更有极具潮流时尚气息BLOCK式商业街,集合了零售、餐饮、文创和艺术空间等多种商业形态,打造超区域化的生活社交平台。\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \
\  

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

  \

\

 

优特汇“艺”想世界

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 

\

\

 

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 

\

\  

优特汇“艺”想世界

 


THANKS


 


优特汇“艺”想世界

FUSION ART STUDIO


优特汇融合珠海花园式海滨城市的浪漫基因,秉承“打造最懂珠海年轻人的潮流圣地”的理念,以城市公园为灵感,汇合了流水云街、观云中庭和空中律动花园等三大特色消费体验空间,
更有极具潮流时尚气息BLOCK式商业街,集合了零售、餐饮、文创和艺术空间等多种商业形态,打造超区域化的生活社交平台。
优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界


优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

优特汇“艺”想世界

 THANKS